Vil ha store endringer for bydelen i Trondheim: - I dag er Klett et veikryss

foto