Markedsføringsloven krever at all reklame der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, skal merkes med et standardmerke. – Tydelig merking er en forutsetning for at barn og unge skal kunne vurdere innholdet på en kritisk måte, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet i en pressemelding. Formålet med regelen er å motvirke kroppspress, særlig blant barn og unge. Kravet om å merke retusjert reklame skal bidra til å bevisstgjøre forbrukere i alle aldre om at reklamen ikke alltid viser personer slik de ser ut i virkeligheten. Et annet mål er å redusere bruken av idealiserte kropper som er retusjert i reklame.

Markedsføringsloven krever at all reklame der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, skal merkes med et standardmerke.

– Tydelig merking er en forutsetning for at barn og unge skal kunne vurdere innholdet på en kritisk måte, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet i en pressemelding.

Formålet med regelen er å motvirke kroppspress, særlig blant barn og unge. Kravet om å merke retusjert reklame skal bidra til å bevisstgjøre forbrukere i alle aldre om at reklamen ikke alltid viser personer slik de ser ut i virkeligheten.

Et annet mål er å redusere bruken av idealiserte kropper som er retusjert i reklame.