Samlet sett var det 3,3 millioner flere passasjerer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner i juni 2022, sammenlignet med juni 2021, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sammenlignet med juni 2020 økte passasjertallet med 328 prosent. Antall passasjerer var 9 prosent lavere sammenlignet med juni 2019.

Økningen i passasjerer var størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 2 millioner i juni i år. Samtidig var det 3 millioner passasjerer med innenlandske flygninger.