Bankene opplevde en økning på 51 prosent i tapene etter svindel, sammenlignet med 2022, viser Finanstilsynets årlige ROS-rapport som seksjonssjef Olav Johannessen la fram tirsdag. Til sammen utgjorde tapene 928 millioner kroner.

– Det var i 2023 en betydelig økning i samlede tap sammenlignet med tidligere år. Tapene er knyttet både til transaksjoner der svindleren utsteder eller modifiserer betalingen, og til transaksjoner der svindleren manipulerer betaleren til selv å gjennomføre betalingen, sa Johannessen under presentasjonen.

Sårbarhetsanalysen viser at tapene har vært stabile over tid, men at det var en økning i siste halvår i fjor. Tapene er størst for grensekryssende transaksjoner innenfor EØS.

Flest svindler skjer ved ulike former for kontooverføringer fra nettbanken, med 647 millioner kroner i fjor, opp fra 395 millioner året før. Svindel knyttet til betalingskort utgjorde 281 millioner kroner i 2023, en økning fra 219 millioner året før.

«Deepfakes»

En metode mange ble utsatt for i fjor var såkalt «sikker konto-svindel» der en person blir oppringt og gitt beskjed om at uvedkommende har fått tilgang til kontoen din. Derfor blir man bedt om å flytte pengene sine over på en sikker konto som angivelig banken eller politiet rår over, men som blir kontrollert av svindlerne.

Svindlerne er raskt ute med å ta i bruk ny teknologi og kunstig intelligens og såkalt «deepfake» blir i økende grad tatt i bruk. Finanstilsynet skriver at det er rimelig å anta at bruken av slike teknologiske verktøy til svindel vil øke.

Samtidig jobber aktørene i finansmarkedet hardt med å avdekke svindlene gjennom mange ulike tiltak, skriver Finanstilsynet.

Avverger forsøk for 2 milliarder

– Bankene stopper en betydelig andel av svindelforsøkene, og samlet ble det forhindret tap tilsvarende 2.072 millioner kroner i 2023, går det fram av rapporten.

Hele det digitale trusselbildet for finansbransjen er stadig endring, og den teknologiske utviklingen øker mulighetene for kriminelle. Videre er det økt samhandel mellom kriminelle miljøer hvor også salg av kriminelle tjenester til fremmede lands etterretning er i økning.

– Nasjonal sikkerhetsmyndighet framhever også rekruttering av innsidere i foretakene og oppkjøp og investeringer fra ondsinnede som risikofaktorer. Finanstilsynet har registrert en økning i innsiderelaterte hendelser det siste året, skriver Finanstilsynet.