Høye priser gjør at Stortinget har bevilget ekstra penger til alle uføre som går på minstesatsene. Pengene skal være på konto innen utgangen av uke 6, altså innen 13. februar, melder FriFagbevelse.

Senere tirsdag ble imidlertid Navs side oppdatert med at pengene nå kommer på konto i løpet av uke 7. Nav beklager forsinkelsen.

Nav har dermed betalt ut 265 millioner kroner ekstra til uføre på minstesatser.

Engangsutbetalingen gjelder for dem med minstesats, uavhengig av utbetalingsgrad, institusjonsopphold eller bosted, opplyser Nav.

Utbetalingen ble bestemt etter forhandlinger i høst mellom SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet om økte midler til mottakere av trygder og pensjoner.

Utbetalingen er skattefri og fører heller ikke til reduksjon i uføretrygd eller barnetillegg.