Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Onsdagens snittpris per kWh er 27,7 øre lavere enn tirsdag og 12,8 øre lavere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele oktober endte på 30,9 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen onsdag på 80,4 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 0,9 øre lavere enn tirsdag og 25,4 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,21 kroner.

Minsteprisen blir på 0,4 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.