Det går fram av bankens regnskap for 2022, som ble presentert torsdag.

Danske Bank godtok i fjor å betale bøter på rundt 22 milliarder kroner til amerikanske myndigheter og dansk økokrim, etter å ha innrømmet omfattende hvitvasking via sin nå nedlagte filial i Estland.

Noen av nøkkeltallene for konsernet i 2022 som helhet, i følge en pressemelding fra Danske Bank:

  • Totale inntekter på 41,2 milliarder danske kroner, mot 42,6 milliarder danske kroner i 2021.

  • Driftskostnader på 26,5 milliarder danske kroner, mot 25,6 milliarder danske kroner i 2021.

  • Nedskrivninger på utlån på 1,6 milliarder danske kroner, mot 348 millioner danske kroner i 2021.

  • Resultat etter skatt på -5,1 milliarder danske kroner, mot 12,9 milliarder danske kroner i 2021, etter nedskrivning av goodwill/avsetning av DKK 14 mrd. knyttet til Estland-saken.

Preget av uro

Landesjef i Danske Bank Norge, Erlend Angelfoss, sier i pressemeldingen at krigen i Ukraina, høye energipriser og stigende inflasjon og renter satte sitt preg på fjoråret. Samtidig var driften og aktiviteten ved den norske filialen god, og banken kunne dermed notere seg for nok et sterkt årsresultat:

Erlend Angelfoss. Foto: Rune Petter Ness

– Finansmarkedene var gjennom store deler av 2022 preget av finansiell uro og utfordrende rentemarkeder, noe som også påvirket Danske Bank sin drift i Norge. Krigen i Ukraina satte definitivt sine spor gjennom fjoråret, primært menneskelig for dem som ble direkte berørt, men også i form av kraftig inflasjon, stigende energipriser og solid oppgang i rentene. Sistnevnte gjorde blant annet sitt til at eiendomsmarkedet her hjemme kjølte seg noe ned mot slutten av året, og at våre privatkunder generelt ble mer forsiktig med hensyn til lån. Trass i dette opplever vi i Danske Bank Norge vår samlede portefølje, på person- og bedriftssiden, som meget robust.