I følge en børs- og pressemelding fredag morgen er resultatet på 617 millioner kroner etter skatt i tredje kvartal. Utlånsveksten har vært på 16,9 milliarder kroner de siste tolv månedene, og samlet utlån fra banken er nå 209 milliarder kroner.

Resultatet er 58 millioner kroner svakere enn i samme kvartal i fjor, noe som i hovedsak skyldes svakere resultater i forsikringsselskapene i Sparebank 1 Gruppen og lavere avkastning på finansielle investeringer, forklarer selskapet. Ren kjernekapitaldekning var ved utgangen av kvartalet 19,2 prosent, en økning på 0,4 prosent fra forrige kvartal, melder banken.

- Sterk prisvekst og økte renter begynner å påvirke handlingsrommet i folks privatøkonomi. Men både folk og bedrifter i Midt-Norge ser ut til å tåle dette godt så langt, noe vi ser igjen i god inntjening og fortsatt lave tap, sier konsernsjef i Sparebank 1 SMN Jan-Frode Janson.

Ansettelser koster

Netto renteinntekter ble 811 millioner kroner, mot 707 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Netto provisjons- og andre inntekter ble redusert til 540 millioner kroner mot 623 millioner i samme kvartal i fjor, melder banken.

Reduksjonen skyldes i stor grad lavere inntekter fra verdipapirtjenester etter høye inntekter både i første og andre kvartal. Utover dette var det reduserte inntekter fra eiendomsmegling og regnskapstjenester.

Driftskostnadene ble 688 millioner kroner, som er en nedgang på ti millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Fra andre til tredje kvartal har kostnadene økt i banken som følge av nyansettelser og lønnsoppgjør. Tap på utlån og garantier ble 22 millioner kroner, en nedgang på ni millioner kroner fra tredje kvartal i fjor.

Økte utlån

Samlede utlån økte med 8,8 prosent og innskuddene økte med 9,9 prosent de siste tolv månedene. Spesielt i bedriftsmarkedet opplever banken utlånsvekst, hvor utlån til næringslivskunder økte med 2,4 prosent i tredje kvartal.

- Vår solide vekst det siste året er et uttrykk for at kundene ønsker en bank med lokal tilstedeværelse med sterk kompetanse og kortreiste beslutninger. Det betyr også mye for kundene at en stor del av overskuddet går tilbake til samfunnet her. Alt dette får ekstra stor betydning i krevende tider, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.