Tross dissens fra fagdommer Kim Heger landet flertallet i retten på at det ikke foreligger særlig gode grunner for å reagere med bot eller annen straffereaksjon.

Det var NRK som først meldte om nyheten.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 6000 kroner i bot eller seks dager i fengsel mot Fosen-aksjonistene som okkuperte lobbyen i Olje- og energidepartementet i februar i fjor.

Fem frifunnet fra før

Dette dreide seg om 13 personer som nå er frikjent.

Fra før var det kjent at fem aksjonister ville bli frikjent i forbindelse med demonstrasjoner utenfor Finansdepartementet. Her hadde aktor nedlagt påstand om frifinnelse underveis i rettssaken.

De totalt 18 frifunne aktivistene er i hovedsak samer, men det er også et innslag av etnisk norske miljøaktivister. De er i alderen 21 til 41 år.

– Krenket de tiltaltes rett

De tiltaltes forsvarere, Olaf Halvorsen Rønning og Anne-Marie Gulichsen fra Elden advokatfirma, er glad for at rettens flertall har anerkjent de tiltaltes rett til fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.

– Retten fant at inngrepene fra statens side, altså pålegget om å avslutte demonstrasjonen, utbæringen, innbringelsen til politihuset og straffereaksjon, samlet sett krenket de tiltaltes rett, sier Rønning i en pressemelding.

Tingretten har også lagt vekt på at demonstrasjonen var «helt avgjørende» for at regjeringen beklaget menneskerettighetsbruddet som var fastslått i en høyesterettsdom.

Gode alternativer

– Denne dommen sender et klart signal om at retten til å utøve fredelige demonstrasjoner i Norge står sterkt, og er av stor betydning for et demokratisk samfunn, legger Gulichsen til.

Hele retten er enig i at det er «verken nødvendig eller forholdsmessig å reagere med bot i saken her».

Dissensen fra fagdommer går ut på at de tiltalte etter politiets pålegg hadde gode alternativer til sin aksjon inne i Olje- og energidepartementet, i form av den store Fosen-demonstrasjonen i Oslo sentrum. Samtidig mener fagdommer at «riktig reaksjon fra politiet burde vært påtaleunnlatelse.»