Fem personer omkom på fiskefartøy, fire personer på lasteskip og en på passasjerskip i 2023.

– Det er trist å se en negativ utvikling – at antall omkomne i fjor økte fra året før, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim i Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Ni av de ti omkom som følge av fallhendelser, noe som også var Sjøfartsdirektoratets fokusområde i 2023. Det siste dødsfallet skyldtes kullosforgiftning.

Til sammenligning omkom tre personer på næringsfartøy i 2022.

– Det pågående arbeidet med regjeringens nullvisjon for omkomne og hardt skadde på sjøen er svært viktig for oss framover, legger han til.

Åtte av dødsfallene skyldtes arbeidsulykker i arbeidstiden, mens to av dem var personulykker utenfor arbeidstiden.