Pengene går til forskningssentre ved Sintef Ocean, Sintef Energi, NTNU og Institutt for Energiteknikk (IFE), opplyser departementet.

Forskningssentrene for miljøvennlig energi får fra 120 til 180 millioner kroner over åtte år «for å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv».

Sentrene jobber blant annet med solenergi, batterier og karbonfangst og -lagring.

– Jeg har store forventninger til de nye sentrene. De vil bli helt sentrale i arbeidet med å fremskaffe ny kunnskap, ny teknologi og nye løsninger slik at vi kan realisere lavutslippssamfunnet i 2050, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

En viktig oppgave for de nye sentrene blir å utdanne flere med doktorgrad og bidra i undervisning på masternivå.