Det skapte sterke reaksjoner i oppdrettsnæringen da regjeringen i september i fjor slapp nyheten om at det skal innføres grunnrenteskatt på havbruk – også kalt lakseskatt.

Tirsdag ble den endelige modellen lagt fram av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen foreslår en effektiv skattesats på 35 prosent, ned fra 40 prosent i høringsforslaget. Skatten gjelder fra 1. januar i år.

Oppretter prisråd

– Selv om grunnmodellen ligger fast, har vi lyttet til innspill fra høringsrunden, sa Støre på pressekonferansen tirsdag morgen.

– Vi har særlig lagt vekt på at ordningen skal sikre fortsatt vekst, samtidig som en andel av grunnrenten i havbruksnæringen skal gå til fellesskapet, sa statsministeren.

Inntektene fra grunnrenteskatten vil basere seg på markedsverdi på merdkanten, som selskapene selv setter for 2023. Fra neste år vil regjeringen opprette et uavhengig prisråd.

Ifølge regjeringen vil grunnrenten kunne variere mye fra år til år og vil avhenge av overskuddet.

Mer til kommunene

Halvparten av inntektene fra lakseskatten skal gå til kommunesektoren.

– Det har vært helt sentralt å sikre at vertskommunene skal sitte igjen med mer inntekter, som de kan bruke på skole, eldreomsorg og andre viktige velferdstjenester for innbyggerne sine, sa finansminister Vedum på pressekonferansen.

Regjeringen har også valgt å heve bunnfradraget til 70 millioner kroner fra nivået som ble skissert i høringsforslaget. Det skal sikre at bare selskaper med store overskudd betaler grunnrenteskatt. Den samlede beskatningen blir på 57 prosent over 70 millioner kroner, opplyser Vedum.

I tillegg økes produksjonsavgiften til 90 øre per kilo.

Møtt med kritikk

Foruten å senke skattesatsen, foreslår regjeringen å gi eierne en skatterabatt på 50 prosent i verdsettelsen av oppdrettstillatelsene.

Det betyr at eierne blir mindre rike på papiret når formuesskatten skal beregnes, skriver NRK.

Men det er liten jubel å spore i oppdrettsnæringen. Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge er skuffet og føler politikerne ikke har lyttet til fiskerinæringen.

Også en tillitsvalgt i oppdrettsgiganten Salmar gir uttrykk for skuffelse, og Mowi-sjef Ivan Vindheim mener det nye forslaget fra regjeringen endrer lite, skriver E24.

Vil ikke være med på forlik

Regjeringens forslag skal fremmes for Kongen i statsråd senere tirsdag. Deretter blir proposisjonen lagt fram for Stortinget.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har invitert til et bredt forlik om lakseskatten, men får lunken mottakelse.

Budsjettpartner SV mener regjeringen har tatt et skritt i feil retning, mens Høyre avviser at forslaget gir grunnlag for et bredt forlik. Frp mener oppdrettsnæringen i mange små lokalsamfunn går en svært usikker tid i møte med regjeringens forslag til lakseskatt.