Skottvoll jobber hos Sintef Digital.

– Jeg håper denne prisen kan føre til at vi får rekruttert flere kvinner til teknologiyrker. Det er viktig med mangfold i alle yrker, fordi det gir bredde innenfor ulike tanker og ideer. Det sender et fint signal til jenter og kvinner der ute om teknologi er noe alle kan jobbe med, uttaler Skottvoll om kåringen.

Utmerkelsen ble kjent da Abelia og ODA-nettverk lanserte listen over Norges fremste tech-kvinner 8.mars. Den har som overordnet mål å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse.

Se hele lista for 2024 her!

På lista finner man alt fra forskere til utviklere og gründere som alle har til felles å være rollemodeller og sentrale personer innenfor sine fagfelt.

– Det brede spekteret av yrker, bransjer og sektorer forteller at listen representerer noe mer enn et tiltrengt mangfold i en mannsdominert bransje. Teknologi er nemlig sektorovergripende og selve nøkkelen for at vi skal lykkes med omstillingen av Norge, sier juryleder og administrerende direktør i Abelia, Øystein Søreide i en pressemelding om kåringen.

Trenger 40 000

En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser i følge Abelia at Norge kommer til å trenge 40 000 med ikt-utdanning innen 2030. Listen Norges 50 fremste tech-kvinner skal være med å fremme rollemodeller som inspirerer andre til å velge teknologi som yrkesretning.

– Selv om listen viser til flere dyktige personer som setter tydelige avtrykk gjennom jobben de gjør, har vi for få kvinnelige teknologer i Norge. Vi trenger rollemodeller som viser vei for andre, og det er nettopp dem vi feirer i dag, sier Søreide.

Juryen har lagt vekt på følgende i sin utvelgelse av listen:

  • teknologiforståelse

  • konkrete bidrag og prestasjoner

  • motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi

Smarte sensorer

Flere fra Midt-Norge er representert på lista. Frøydis Sved Skottvoll er forsker innen smarte sensorer og mikrosystemer i Sintef Digital. Hun har doktorgrad i organisk og analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo (2022), og spisskompetanse på teknologien «organ-on-chip», som består av to teknologier i en: mini-organer og mikrobrikker.

Andre navn fra denne landsdelen på tech-lista:

  • Marianne Hove Solberg, Sparebank 1 SMN

  • Marit Næss, NTNU, HUNT forskningssenter

  • Camilla Moe, Mer AS

  • Ida Husby Swendgaard, Noba Health

Skottvoll sier i en epost til MN24 at kåringen er en anerkjennelse for forskningsmiljøet hun tilhører.

– Det sier noe om potensialet i den teknologien som vi forsker på. Både med tanke på hva den kan bety for samfunnet, og fremtidens utvikling av medisiner. Det er veldig spennende, og jeg er glad for at tematikken får oppmerksomhet. Jeg håper denne anerkjennelsen kan føre til at flere blir nysgjerrige på mikroorganer på mikrobrikker!

– Jeg havnet litt tilfeldig inn i dette yrket. Det startet med at jeg tok en doktorgrad innenfor analytisk kjemi, fordi jeg alltid har vært glad i å måle ulike ting, og slik finne ut av hvordan verden fungerer. Det passer veldig bra med ideen om å utvikle sensorer, fordi de er et teknisk svar på å måle molekyler i veldig små formater. Jeg har alltid jobbet tverrfaglig innenfor helse og medisin, og jeg synes det er spennende å kombinere dette med bruk av ulike teknologier. Det er det jeg nå gjør i jobben min i Sintef. Mikro- og nanoteknologi var et nytt felt for meg som jeg ikke hadde hørt om tidligere, men jeg har lært at man kan gjøre utrolig mye kult med dette, som for eksempel å lage bittesmå mini-organer på mikrobrikker, sier Skottvoll.