– Det har vært en jevn økning for disse bransjene hvert kvartal siden 2021, og det er ingen tegn til at det skal bremse opp, sier sjefanalytiker Morten Trasti i inkassoselskapet Intrum til Dagens Næringsliv.

Innen bygg og anlegg er økningen på 20 prosent fra i fjor. Sammenlignet med før pandemien er økningen for disse to bransjene på henholdsvis 20 og 30 prosent, viser tall fra Intrum.

Tendensen er den samme hos Kredinor, et annet inkassoselskap. Der er økningen i antall saker fra i fjor på 21 prosent for servering og overnatting og 16 prosent for bygg og anlegg.

Ifølge Trasti er den samlede veksten i antall Intrums inkassosaker i næringslivet på 12 prosent. For varehandelen og industrien er det henholdsvis 5 og 7 prosent flere inkassokrav siden i fjor, og det er omtrent på nivå med før pandemien.