Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Lørdagens snittpris per kWh er 1,7 øre høyere enn fredag og 18,3 øre høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele september endte på 69,6 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen lørdag på 80,03 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 0,07 øre lavere enn fredag og 17,2 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,2 kroner.

Minsteprisen blir på 61,1 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.