Torsdagens snittpris per kWh er 15,7 øre høyere enn onsdag og 5,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 92,8 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 17 og 18. Den er 34,6 øre høyere enn onsdag og 14,5 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,37 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 92,8 øre, dekkes 17,8 øre.

Minsteprisen blir på 52,4 øre per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.