Det sier administrerende direktør Robert H. Eriksson i Sjømatbedriftene.

Produksjonsfisk er den laveste kvalitetssorteringen for laks som er godkjent for menneskelig konsum.

Eriksson mener slik eksport underminerer Norges omdømme i sjømatmarkedet og han oppfordrer til streng håndhevelse av regelverket som forbyr eksport av fisk med lav kvalitet.

Mowi, som er verdens største oppdrettsselskap, har søkt om dispensasjon fra forbudet som Mowi-direktør Ivan Vindheim mener er både proteksjonistisk og konkurransehemmende. Det er rimeligere for Mowi å foredle produksjonsfisk utenlands.

– Jeg deler ikke Vindheims syn. Dette handler ikke om proteksjonisme, men om omdømmet til norsk laks ute i markedet.

– Den rekordhøye andelen produksjonsfisk i år er et omdømmeproblem for næringen, og feilretting må skje i Norge før fisken sendes til konsum, sier Eriksson.

Feilretting i oppdrettsbransjen innebærer blant annet utsortering av dårlig fisk, og videreforedling til andre produkter.