I vannkar som dette planlegger Driva Aquaculture å produsere inntil 8 000 tonn fjellørret årlig på Frya Næringspark i Ringebu. Anlegget har en prislapp på 800 millioner kroner. Fra før satser de 500 millioner på et noe mindre anlegg i Oppdal. Foto: AQUAMOF

Planlegger oppdrettsanlegg til 1,3 milliarder