Røkke bygger eget badehus i tre etasjer

Røkketunet er bygd opp siden årtusenskiftet, og står nå foran en omfattende renovering og utbygging. Badehuset blir liggende bak hovedtunet, i bakken til venstre i bildet. Foto: Morgan Frelsøy