Bratt fall i inntektene til Gjervan AS. Sank med 31 prosent.

foto