Oppdal-planer: Sier ja til nytt hyttefelt på dyrkamark

foto