Opp

Skal montere rekordbru og fjerne lange E6-køer

Arbeidet med fundamentering og pilaren for den midlertidige brua over Stavåa gjøres ferdig i løpet av september. Foto: Privat