Inntektene til Nær Trans AS bare vokser, viser regnskapet

foto