Inntektene til Skut Metrics AS bare vokser, viser regnskapet

foto