Inntektene til Friskgården Trondheim AS bare vokser, viser regnskapet

foto