Inntektene til Friskgården AS bare vokser, viser regnskapet

foto