Økte omsetningen med 38 mill. på tre år. Nå er bedriften på flyttefot

foto