Her steg hytteprisene mer enn i resten av fjell-Norge