2022-regnskapet til Friskgården Stod AS er klart. Pilene peker oppover.

foto