Eiendomsskatt på Oppdal: Over 8000 hytter og hus skal takseres – det blir dyrere for mange

foto