Inntektene til Elektro Nord AS bare vokser, viser regnskapet

foto