SSB: Elektronikk og netthandel dro opp shoppingen

Elektronikk og netthandel bidro sterkt til vekst i detaljhandelen i november.

Bankkortene gikk varme i Norge i november. Foto: Morten Antonsen

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 2,9 prosent fra oktober til november 2020, viser sesongjusterte tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dette skjer etter en økning på 1,2 prosent fra september til oktober.

Nye tall fra den såkalte detaljomsetningsindeksen viser oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for november. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum.

I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og mindre reising. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene, påpeker SSB.

LES OGSÅ: Vipps-tall avslører julehandelen

Elektronikk rett til værs

De fleste næringene i detaljhandelen opplevde oppgang i omsetningsvolumet i november. Det største bidraget til veksten kom fra elektronikkbutikker. Sammenlignet med november i fjor var omsetningsvolum for elektronikkbutikkene opp 25,8 prosent.

Netthandel var også med å bidra til økningen i totalindeksen i november 2020, med en økning fra oktober på 12,2 prosent i det sesongjusterte omsetningsvolumet, ifølge SSB.

Følg MN24 på Facebook

På den andre siden hadde klær og sko en nedgang i november, og bidro dermed til å trekke den totale indeksen ned. Konsumprisindeksen for november viste en prisøkning på klær og sko på 0,2 prosent, melder SSB.

Black Friday ble Black Week

Noe av økningen i november for de ulike næringene og spesielt elektronikk og netthandel kan skyldes en vridning av julehandelen fra desember til november, og at store handledager som Black Friday er spredt utover.

Tall fra Eurostat, statistikk-kontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en oppgang i sesongjustert omsetningsvolum fra september til oktober 2020 på 1,5 prosent.

LES OGSÅ: Dagligvarekjeder ansatte 3000 nye medarbeidere etter koronautbruddet