Nordmenn forsikrer kjæledyr for snart en milliard

Vi nordmenn bruker stadig mer penger på å forsikre kjæledyrene sine, viser ferske forsikringstall.

Foto: AniCura

Premievolumet er mer enn doblet på bare fem år. Mer enn 242 000 kjæledyrforsikringer inngikk i statistikken fra Finans Norge etter tredje kvartal i fjor.

Det var 9,3 prosent flere enn i tredje kvartal året før. Samlet årlig premievolum var på snaut 832 millioner kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som i 2015, melder Landkreditt i en pressemelding.

– Dette stemmer godt med utviklingen også hos oss. Det blir mer og mer vanlig at dyreeiere kjøper seg slik sikkerhet mot uforutsette utgifter, sier Linda Stubsjøen, bransjeansvarlig i Landkreditt Forsikring, i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Seks banker i Midt-Norge går til Frende Forsikring

Økte kostnader

I fjor utvidet selskapet dekningen til å omfatte inntil 50 000 kroner i veterinærutgifter per forsikringsår. Tidligere var grensen 30 000 kroner, opplyser selskapet.

– Noen typer ulykkesskader og sykdomsbehandlinger medfører kostnader som oversteg den gamle grensen, og derfor så vi et behov for å gjøre tilpasninger, sier Stubsjøen.

Uten forsikring kan undersøkelser og behandling av kjæledyret bli svært kostbart for eierne, melder Landkreditt.

Har ikke råd

– Vi ser nok dessverre eksempler på at noen rett og slett ikke kan ta seg råd, for eksempel etter en påkjørsel, selv om operasjon kunne vært medisinsk sett fullt mulig, sier Sasja Elisabeth Rygg, veterinær og kommunikasjonsansvarlig i AniCura Norge, i samme pressemelding.

Andelen behandlinger knyttet opp mot en forsikring er gjennomgående høy, særlig når det gjelder hunder.

– Kirurgi som krever hospitalisering i etterkant blir ofte særlig kostbart. Det samme kan gjelde indremedisinske sykdommer som nødvendiggjør omfattende prøvetaking, undersøkelser og lang tids innleggelse, sier Rygg.

Mange av kattene og hundene som kommer til AniCura har vært utsatt for ulykker som har gitt akutt skade.

LES OGSÅ: Se vannskadene i midtnorske hytter

Mange skader

– Bittskader og skader etter påkjørsel forekommer jevnlig. På hund ser vi også mye typisk bruksskade som kutt og rift etter turer i skog og mark. Hunden har vi jo mye med oss, så nå på vinteren er det en del som skades i forbindelse med skitur, sier Sasja Elisabeth Rygg.

Å passe godt på kjæledyret gir ingen garanti mot sykdom og skade, understreker Landkreditt.

– Alvorlig sykdom kan ramme selv om man sørger for jevnlig sjekk hos veterinær, og ulykker kan skje alle, akkurat som for oss mennesker. Men for kjæledyr bidrar ikke det offentlige med å dekke kostnadene, så den enkelte eier må selv kunne ta regningen hvis man ikke er forsikret, sier Stubsjøen.

Følg MN24 på Facebook