Barnehageprisen økte to prosent i fjor - Trondheim nest dyrest i landet

Den fulle årsprisen for en barnehageplass i januar var 32 901 kroner, noe som er to prosent mer enn for ett år siden. Nå er kun barnehagene i Bærum dyrere enn i Trondheim.

Foto: Thomas Brun / NTB

En gjennomsnittlig norsk husholdning betalte 2991 kroner for barnehageplass, kostpenger og andre utgifter i januar, viser tall fra SSB. Dette er fordelt mellom 2695 kroner for selve barnehageplassen og 296 kroner for å dekke kostpenger og andre utgifter.

Årsprisen på 32 901 kroner er da to prosent høyere enn på samme tid i fjor. Foreldre med barn i private barnehager betaler i gjennomsnitt mer i kostpenger, og andre tilleggsutgifter i private barnehager er i gjennomsnitt høyere enn i de kommunale.

Denne forskjellen har dessuten økt i løpet av det siste året, selv om kostpengene både i private og kommunale barnehager har falt i fjor.

Store ulikheter

Det er store geografiske ulikheter. Foreldre i Møre og Romsdal fikk økt prisen med 4,4 prosent og en gjennomsnittlig årsbetaling på 34 300 kroner. Blant kommuner er Trondheim rangert som nest dyrest i landet, med 3110 kroner i snitt for månedlig betaling. Det er likevel 38 kroner mindre pr. måned enn i 2020. Bare Bærum er dyrere, ifølge SSB. Der er prisen 3276 kroner i månedlig betaling.

(Kilde: SSB)

Lavest gjennomsnittlig foreldrebetaling var i Agder med 30 785 kroner, hvor også økningen fra 2020 til 2021 bare var på beskjedne 0,19 prosent.

– Sammenlignet med Møre og Romsdal var en større prosentvis del barn omfattet av moderasjonsordning i Agder. Dette svarer til moderasjon i form av friplass, reduksjon i foreldrebetaling og søskenmoderasjon, skriver SSB.

Følg MN24 på Facebook