Privatøkonomi:

Nordmenn fortsetter å kjøpe aksjefond

Nordmenn har investert i stor stil i aksjefond de siste månedene, og trenden fortsatte i april. Totalt tegnet personkunder aksjefond for 4 milliarder kroner.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Totalt ble det tegnet verdipapirfond for 5,4 milliarder kroner i løpet av forrige måned, 4,6 milliarder i aksje- og kombinasjonsfond og 0,8 milliarder i ulike typer rentefond.

Det viser den månedlige statistikken fra Verdipapirfondenes forening. Totalt har norske personkunder nå en forvaltningskapital på 320 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Totalt for alle typer kunder er forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond på 1.620 milliarder kroner – en økning på 126,3 milliarder eller 7,8 prosent fra inngangen av året.

Følg MN24 på Facebook