Inntektene til Steinkjer Rådhus AS bare vokser, viser regnskapet