Inntektssvikt, men Stiklestad Eiendom AS går fremdeles så det griner