Inntektene til Cobot-Norge AS bare vokser, viser regnskapet

foto