Inntektene til Namdal Bilskade AS bare vokser, viser regnskapet

foto