Her er tallene som viser hvordan Frøya Havfiskecamp AS gjorde det i 2023