Inntektene til Øvre Rotvoll AS bare vokser, viser regnskapet

foto