Inntektene til Smibygg AS bare vokser, viser regnskapet

foto