Inntektene til Bracket AS bare vokser, viser regnskapet

foto