Rosted Energi Nidarvoll AS opplever gullår. Marginen har ikke vært høyere på 13 år.