Inntektene til Arild Eide AS bare vokser, viser regnskapet