Pilene peker nedover for Iddos AS i 2023-regnskapet