Årsresultatet til Overhalla Mat AS i havn. Eieren tok ut millionutbytte.

foto