Slik gikk det med Sentrum Tannlegekontor Farahani AS i 2023