Gullår for Toyota Material Handling Norway AS. Marginen har ikke vært høyere på elleve år.

foto