Inntektene til Vaskehjelp AS bare vokser, viser regnskapet

foto